За сваляне

 • Енергоспестяващи блокове TANGRA EVB Compact

  02.07.2009

  Поддържането на подходящ микроклимат с минимални енергийни разходи е основен проблем за собствениците на сгради и компаниите управляващи сгради. Високоефективните енергоспестяващи вентилационни блокове предоставят пресен и филтриран въздух, като едновременно с това изхвърлят и отработения замърсен въздух. 
  Гамата обхваща три модела:
  o TANGRA EVB ECO – моноблок, хоризонтален монтаж. 
  o TANGRA EVB TOP – подов монтаж, всички входове/изходи са на отгоре. 
  o TANGRA EVB CL – вентилационна система за единообемни помещения, подходяща за класни стаи, самостоятелни офиси, комферентни зали, др.

  /0
 • Високоефективна енерговъзстановяваща вентилация TANGRA EVB HiE

  25.03.2014

  Високоефективните енергоспестяващи вентилационни съоръжения TANGRA EVB HiE са предназначени за вентилация на:

  - Къщи и апартаменти
  - Офиси
  - Търговски обекти
  - Хотели, ресторанти, клубове
  - Малки промишлени цехове 

  Серията TANGRA EVB HiE е с дебит на въздуха от 150m3/h до 4400m3/h и ефективност до 88% (EN308).

  /1
 • Енерговъзстановяваща вентилация TANGRA EVB AL/AL+

  26.03.2014

  Енергоспестяващата вентилация TANGRA EVB AL е предназначена за вентилация на: 
  - Къщи и апартаменти
  - Офиси
  - Търговски обекти
  - Хотели, ресторанти, дискотеки
  - Малки промишлени цехове 

  Серията TANGRA EVB AL е с дебит на въздуха от 250m3/h до 8500m3/h и ефективност до 65%.

  /2
 • Вентилационни камери с рекуперация TANGRA AHU REC

  26.03.2014

  Стандартно се произвеждат едноетажни и двуетажни камери с дебит от 2500 до 49000m3/h. По заявка могат да се произведат и камери с нестандартни размери, в зависимост от нуждите на клиента.

  TANGRA AHU ST - вентилационни камери с междинен топлоносител с ефективност до 50%.

  TANGRA AHU REC - вентилационни камери, с три варианта за енергоспестяване - топлообменник с междинен топлоносител (ефективност до 50%), пластинчат рекуперативен топлообменник (ефективност до 65%), ротационен регенеративен топлообменник (ефективност до 83%).

  /3
 • Вентилационни камери - хигиенно изпълнение TANGRA AHU HYG

  26.03.2014

  Качеството на въздуха е от изключителна важност, особено в болници и медицински заведения. Фирма ТАНГРА разработи серия хигиенни вентилационни камери с дебит на въздуха от 2000 до 16000m3/h. Те намират приложение още в чисти стаи, спешни отделения, хранително-вкусовата промишленост, както и производството на оптични и електронни компоненти. Камерите са сертифицирани по стандарти DIN1946-4, VDI 3803 и VDI 6022.

     

    

   

  /4
 • Вентилационни камери с вградена термопомпа TANGRA AHU DEX

  26.03.2014

  Камерите с вградена термопомпа са компактни и не се нуждаят от допълнителен източник на енергия. Високата степен на възстановяване на енергия се гарантира от двустепенната рекуперация на въздуха. Серията обхваща дебити от 1800 до 16000м3/ч.

  Произвеждат се в две разновидности:
  - AHU DEX-M с вградени вътрепно и външно тяло на термопомпен агрегат;
  - AHU DEX-S с вграден вътрешен модул на директно изпарение и външен VRF агрегат.  
    
    
    
  /5
 • Подови конвектори TANGRA FFCU

  26.03.2014

  Подовите конвектори са модерни топлотехнически съоръжения, предназначени за вграждане в под, за отопление и охлаждане на обществени сгради, магазини, апартаменти, къщи и др. Особено подходящи са за помещения с големи прозорци, където освен своето функционално имат и декоративно значение.
  FFCU-Silent – нискошумова версия, подходяща за жилищни сгради
  FFCU-Power – версия с повишена мощност - обществени сгради
  FFCU-H – подови конвектори само за отопление, без кондензна тава.

   

  /6

  Файлове за сваляне

  Подови конвектори TANGRA FFCU

 • Пелетни котли TANGRA

  26.03.2014

  Битови пелетни котли с мощност от 17 до 35kW:
  - TANGRA HP 30, с 320 литра воден съд и автоматично почистване на горелката и димоходната система. 
  - TANGRA CL 35 с 120 литра воден съд и явтоматично почистване на горелката и димоходната система. В допълнение, може да бъде монтиран с ляво или дясно захранване. 

  Търговски пелетни котли с мощност от 40kW до 80kW:
  - TANGRA CL 80 с 220 литра воден съд и автоматично почистване на горелката и димоходната система. В допълнение, той може лесно да бъде разглобен и сглобен, ако входа на котелното помещение е недостатъчен.  

  /7

  Файлове за сваляне

  Пелетни котли TANGRA

 • Corporate Brochure TANGRA

  23.06.2015

  Corporate Brochure TANGRA

  /8
 • Енергоспестяваща климатизация TANGRA EVB DEX

  27.04.2016

  Енергоспестяваща климатизация TANGRA EVB DEX 

  /9