TANGRA

1 1 1 1

Енерговъзстановяващи съоръжения

 Предназначени за възстановяване (повторно използване) на топлина или студ в системите за вентилация и климатизация. 

 

- Високоефективни енергоспестяващи блокове - TANGRA EVB HiE
- Енергоспестяващи вентилационни блокове - TANGRA EVB AL

Климатични камери - TANGRA AHU

Климатичните камери са изградени на модулен принцип във варианти за вътрешен или външен монтаж.

- Стандартно изпълнение с рекуперация или смесване - TANGRA AHU SD/REC

- Хигенно изпълнение - TANGRA AHU HYG

- С вграден термопомпен модул - TANGRA AHU DEX