TANGRA

1 1 1 1

Въздухоотоплители/охладители

Въздушни отоплители, охладители и подовите вентилаторни конвектори, предназначени за отопление и охлаждане на въздуха в индустриални и битови помещения, спортни и търговски обекти.

Вентилационни елементи

Въздуховоди и димоотводи, Шумозаглушители, Въздушни филтри, Кухненски смукатели, Електрически нагреватели