За фирмата

За нас

“ТАНГРА” ООД е частна фирма, създадена през 1989 год. и е специализирана в областта на вентилационната, климатичната и отоплителна техника.


История

„ТАНГРА” ООД е основана през 1989 год. от петима съдружници в гр. София. В първите две години дружеството извършва проектантски услуги.


Референтен лист

Тук можете да откриете част от изпълнените обекти от нас. За Ваше улеснение, те са подредени в различни категории: - Промишлени обекти - Обществено обслужващи сгради - Офис сгради - Хотели и ресторанти - Системи за локална екстракция - Експорт


Филм

Това е рекламен филм, в който ще можете да добиете представа за всички процеси свързани с вентилация, климатизация и отопление на Вашият обект, както и за фирма ТАНГРА - АВ