ПРОДУКТИ ТАНГРА

13 13 13 13

Вентилационни решетки

Вентилационните решетки и дифузори са предназначени за подаване и засмукване на въздух във вентилационни и климатични инсталации с различно предназначение.

Центробежни вентилатори

Индустриалните вентилатори са предназначени за подаване и засмукване на въздух във вентилационни и климатични инсталации с различно предназначение.

Енерговъзстановяващи съоръжения

 Предназначени за възстановяване (повторно използване) на топлина или студ в системите за вентилация и климатизация. 

 

- Високоефективни енергоспестяващи блокове - TANGRA EVB HiE
- Енергоспестяващи вентилационни блокове - TANGRA EVB AL

Въздухоотоплители/охладители

Въздушни отоплители, охладители и подовите вентилаторни конвектори, предназначени за отопление и охлаждане на въздуха в индустриални и битови помещения, спортни и търговски обекти.

Климатични камери - TANGRA AHU

Климатичните камери са изградени на модулен принцип във варианти за вътрешен или външен монтаж.

- Стандартно изпълнение с рекуперация или смесване - TANGRA AHU SD/REC

- Хигенно изпълнение - TANGRA AHU HYG

- С вграден термопомпен модул - TANGRA AHU DEX

Вентилационни елементи

Въздуховоди и димоотводи, Шумозаглушители, Въздушни филтри, Кухненски смукатели, Електрически нагреватели

Въздуховоди, въздуховодни мрежи и аксесоари

- Правоъгълни въздуховодни мрежи;

- Кръгли въздуховодни мрежи тип "SPIRO";

- Неръждаеми въздушни канали и комини;

- Гъвкави въздуховоди

- Аскесоари за вентилационни инсталации

Пелетни котли

Гама от водогрейни котли на пелети, оползотворяващи възобновяеми енергоизточници, предназначени за отопление и битово горещо водоснабдяване.

Търговска листа

Индустриални вентилатори S&P

- Аксиални вентилатори
- Центробежни вентилатори
- Канални вентилатори
- Покривни вентилатори
- Вентилатори за високи температури - 400ºC / 2h

- Вентлатори за потенциално взривоопасни въздушни смеси АТЕХ

 

Битови вентилатори и отоплителни уреди S&P

- Вентилатори за баня

- Прозоречни вентилатори

- Канални битови вентилатори

- Въздушни завеси

- Отоплителни конвекторни панели

- Изсушители за ръце

- Кухненски вентилатори. 

Водни климатични системи TononForty

"Tonon Forty" е италиански производител на климатично оборудване. Широка гама от водоохлаждащи агрегати, термопомпи и вентилаторни конвектори.

 

- водоохлаждащи и отопляващи агрегати

 

- вентилаторни конвектори

Климатични системи с директно изпарение Hitachi

- Hitachi VRF Set Free - системи с променлив поток на хладилният агент (Variable Refrigerant Flow)


- Hitachi Monozone - сплит системи с едно вътрешно тяло


- Hitachi Multizone - сплит системи с повече от едно вътрешни тела

Локална екстракция и аспирация Nederman

Вентиалционно оборудване за автосервизи, заварочни постове, лабораторни процеси с отделяне на прах и вредности.

 

- Екстракция на изгорели автомобилни газове
-
Локална аспирация
-
Вакуумни продукти Nederman Norclean
-
Самонавиващи се пружинни макари

Помпи Grundfos

Гама от циркулационни помпи предназначени отоплителни системи и системи за битова гореща вода.
 

- Помпи за отопление
- Помпи за климатизация
- Нагнетателни помпи
- Потопяеми помпи
- Противопожарни помпи