Вентилационни решетки

17 17 17 17
Таванни Вентилационни Решетки - ТВР & ТВР - А

Предназначени са за подаване или засмукване на въздух във вентилационните и климатични инсталации.

Позволяват разпределение на потока в няколко направления (от 1 до 4).

Монтират се посредством присъединителна кутия и връзка към въздуховодната мрежа.

Подходящи са за помещения с височина до 3.6м. в режим на отопление.

Приложение: Търговски центрове, Хотели и Ресторанти, Офиси и административни сгради...

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Таванни Вентилационни Решетки с Променлива Посока на Струята - SSD & ASD

Предназначени са за подаване на въздух във вентилационнните и климатични инсталации с възможност за регулиране посоката на изтичане.

Монтират се посредством присъединителна кутия и връзка към въздуховодната мрежа.

Моделите  SSD - O и ASD позволяват равномерно разпределение на струята в помещения с височина до 4м.
Моделите SSD - I позволяват скоростно подаване на топъл въздух при високи помещения.

Приложение: Търговски центрове, Хотели и Ресторанти, Офиси и административни сгради, Спортни зали, Високи помещения...

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Таванни Вентилационни Решетки с Пластмасови Жалузи - DS - S & DS - R

Предназначени са за подаване на въздух във вентилационнните и климатични инсталации с възможност за регулиране посоката на изтичане.

Произвеждат се във две модификации - кръгъл и правоъгълен основен панел.

Монтират се посредством присъединителна кутия и връзка към въздуховодната мрежа.

Подходящи са за помещения с височина до 3.6м. в режим на отопление.

Приложение: Търговски центрове, Хотели и Ресторанти, Офиси и административни сгради...

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Таванни Вентилационни Завихрящи Дифузори - CDN - S & CDN - R

Предназначени са за равномерно подаване на въздух във вентилационни и климатични инсталации. 

Произвеждат се във две модификации - кръгъл и правоъгълен основен панел.

Монтират се посредством присъединителна кутия и връзка към въздуховодната мрежа.

Подходящи са предимно за охлаждане в големи помещения, а в режим на отопление  за помещения с височина до 3.6м.

Приложение: Търговски центрове, Хотели и Ресторанти, Офиси и административни сгради...

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Таванна вентилационна решетка тип касета - CAS

Предназначени са за едновременно подаване и засмукване на въздух във вентилационни и климатични инсталации. По този начин се намалява броят на въздухоразпределителните устройства и се постига равномерен въздухообмен в цялото помещение.

Монтират се посредством двойна присъединителна кутия и връзки към смукателна и нагнетателна мрежа.

Подходящи са за помещения с височина до 3.6м. в режим на отопление.

Приложение: Търговски центрове, Хотели и Ресторанти, Офиси и административни сгради...

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Таванна перфорирана и ревизионна решетка - Perf & RG

Perf - Предназначени са за равномерно подаване на въздух във вентилационните и климатични инсталации (laminar flow)

Монтират се посредством присъединителна кутия и връзка към въздуховодната мрежа.

RG - Предназначени са за засмукване на въздух и осигуряване на достъп (ревизия) на съоръжения намиращи се над тях. Подходящи са за смукателна решетка към вентилаторен конвектор в окачен таван.

Приложение: Търговски центрове, Хотели и Ресторанти, Офиси и административни сгради, Болнични заведения и операционни зали.

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Кръгли таванни вентилационни решетки - RCD

Предназначени са за подаване или засмукване на въздух във вентилационните и климатични инсталации.

Монтират се посредством присъединителна кутия и връзка към въздуховодната мрежа.

Подходящи са за помещения с височина до 3.6м. в режим на отопление.

Приложение: Търговски центрове, Хотели и Ресторанти, Офиси и административни сгради...

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Кръгли таванни вентилационни решетки с промяна наклона на изтичане - SRD

Предназначени са за подаване на въздух във вентилационните и климатични инсталации.

Посредством промяна ъгъла на лопатките се постига равномерно разпределение на студен въздух в летен режим или скоростно вертикално изтичане на топъл въздух в зимен режим

Монтират се посредством присъединителна кутия и връзка към въздуховодната мрежа.

Подходящи са за високи помещения.

Приложение: Търговски центрове, Изложбени зали, Спортни обекти, Производствени халета...

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Линеарни дифузори - LD & LD-AL

Предназначени са за подаване или засмукване на въздух във вентилационните и климатични инсталации.

Монтират се посредством присъединителна кутия и връзка към въздуховодната мрежа или директно към окачен таван в случай на свободно засмукване.

LD - позволяват промяна на посоката на изтичане.
LD-AL - позволяват само вертикално изтичане.

Подходящи са за помещения с височина до 4м. в режим на отопление. Подходящи и за камини.

Приложение: Търговски центрове, Хотели и Ресторанти, Офиси и административни сгради...

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Стенни вентилационни решетки - СВР

Универсални решетки, предназначени за подаване или засмукване на въздух във вентилационните и климатични инсталации.

Монтират се посредством присъединителна кутия и връзка към въздуховодната мрежа или директно към строителна конструкция или въздуховод. Този тип вентилационни решетки, често се използват като решетки за камини.

Позволяват насочване на струята в няколко посоки.

Приложение: Търговски центрове, Хотели и Ресторанти, Офиси и административни сгради, Спортни и промишлени обекти, Гаражи...

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Вентилационни решетки за кръгъл въздуховод - BP - S

Предназначени са за подаване или засмукване на въздух във вентилационните и климатични инсталации.

Монтират се върху кръгъл въздуховод.

Приложение: Търговски центрове, Спортни и изложбени зали, Гаражи, промишлени обекти и обекти със "техно" интериор...

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Вентилационни решетки за външен монтаж - VJR & NJR

Използват се като краен (засмукващ или изхвърлящ) елемент на вентилационните и климатични системи.

Монтират се към въздуховоден елемент или директно към строителната конструкция, като предпазват инсталациите от проникване на дъждовна вода.

Приложение: Търговски центрове, Хотели и Ресторанти, Офиси и административни сгради, Спортни и промишлени обекти...

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Подови линеарни дифузори - FLD

Предназначени са за подаване или засмукване на въздух във вентилационните и климатични инсталации.

Монтират се на пода с разпределителна кутия или носеща рамка. Позволява демонтаж за почистване.

Понасят натоварване от стъпил човек.

Приложение: Търговски центрове, Хотели и Ресторанти, Офиси и административни сгради, Плувни басейни...

 

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Подови кръгли решетки - FRD

Предназначени са за равномерно подаване на въздух във вентилационните и климатични инсталации.

Монтират се на пода с разпределителна кутия. Позволява демонтаж за почистване.

Понасят натоварване от стъпил човек.

Приложение: Търговски центрове, Хотели и Ресторанти, Офиси и административни сгради...

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Ролонна подова решетка - RFG

Предназначени са за подаване или засмукване на въздух във вентилационните и климатични инсталации.

Монтират се на пода с разпределителна кутия или носеща рамка. Позволява демонтаж за почистване.

Понасят натоварване от стъпил човек.

Приложение: Търговски центрове, Хотели и Ресторанти, Офиси и административни сгради, Плувни басейни, Жилищни помещения...

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Пристенен въздухоразпределител - PV

Предназначени са за равномерно подаване на въздух във вентилационните и климатични инсталации. (displacement ventilation)

Позволяват разпределение на потока в няколко направления (от 1 до 4).

Монтират се на пода, до стена или в ъгъл на помещение.

Подходящи са за помещения с голям възухообмен и преобладаващ режим на охлаждане.

Приложение: Големи зали, Търговски центрове, Офиси и административни сгради, Транспортни обекти (гари и летища)...

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Конусни смукатели - SR

Предназначени са за засмукване на малки количества въздух в системите за вентилация и климатизация.

Монтират се с адаптори и гъвкави връзки към тавана и въздуховодната мрежа.

Приложение: Малки помещения и санитарни възли, домашни кухни ...

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Дифузори тип "Дюза" - Jet

Предназначени са за скоростно подаване на въздух в климатичните и вентилационни инсталации.

Монтират се върху въздуховоден панел или директно върху въздуховодната мрежа.

Подходящи са за големи и високи помещения.

Позволяват насочване на струята.

Приложение: Големи помещения, Търговски центрове, Изложбени зали, Транспортни обекти (гари и летища)...

 

 Преглед Преглед PDF Свали PDF