Вентилационни елементи

10 10 10 10
Шумозаглушители - кулисни DSА

Кулисните шумозаглушители са предназначени за намаляване нивото на шума по каналите на вентилационните и климатични инсталации.

Приложение: подходящи за търговски и индустриални сгради, за вграждане във вентилационни и климатични инсталации.

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Шумозаглушители - тръбни - TSA

Тръбните шумозаглушители са предназначени за намаляване нивото на шума по каналите на вентилационните и климатични инсталации.

Приложение: подходящи за търговски и индустриални сгради, за вграждане във вентилационни и климатични инсталации.

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Въздушни филтри - AFR

Филтрите са предназначени за грубо, средно и фино очистване на въздуха във вентилационните и климатични инсталации.

Приложение: подходящи за търговски и индустриални сгради, за вграждане във вентилационни и климатични инсталации.

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Кухненски смукатели (чадъри) - CK - A/B/O & CK - I & CK - S

Кухненските смукатели се използват за засмукване и филтриране на горещ въздух и маслени изпарения, отделяни при приготвяне на храната.

CK - A - Стандартно изпълнение със подаване
CK - B - Стандартно изпълнение без подаване
CK - O - Островен тип

CK - I - С вградено осветление

CK - S - Шоу кукинг

Приложение: предназначени за обзавеждане на заведения за обществено хранене.

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Топлообменни апарати "вода - въздух"

Топлообменниците „вода-въздух” са предназначени за затопляне/охлаждане на въздуха в нагнетателната страна  на  вентилационни и климатични инсталации.

Работят с чист въздух, без агресивни смеси.

Приложение: подходящи за търговски и индустриални сгради, за вграждане във вентилационни и климатични инсталации.

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Топлообменни апарати

Топлообменниците са предназначени за повторно използване (възстановяване) на топлината/студа на изходящия въздух или газове от вентилационни, климатични, сушилни и технологични системи. Работят с въздух и газове с температура от -20ºC до 90ºC.

Изпълняват се в два варианта - с фланци за самостоятелен монтаж и пакет за вграждане във вентилационни камери.

Топлообменниците не са подходящи за пожаро- и взривоопасни смеси.

Приложение: подходящи за търговски и индустриални сгради, за вграждане във вентилационни и климатични инсталации, сушилни и технологични системи.

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Електрически калорифери - канални - ЕК

Електрокалориферите са предназначени за загряване на въздуха в нагнетателната страна на вентилационните и климатични инсталации.

Електрокалориферите не могат да се използват за пожаро- и взривоопасни смеси.

Приложение: подходящи за търговски и индустриални сгради, за вграждане във вентилационни и климатични инсталации.
 

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Пожарни Клапи - OK

Огнепреградните клапи са предназначени да предотвратят разпространението на възникнал пожар по въздуховодите на вентилационните инсталации, посредством механичен затварящ елемент.

Приложение: подходящи за търговски и индустриални сгради, за вграждане във вентилационни и климатични инсталации.

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Подвижна жалузийна решетка - PJR

Предназначени са за регулиране на дебита на въздуха във вентилациони и климатични системи. Характеризират се с с равномерно разпределение на скоростния поток след тях, за разлика от единичните регулиращи клапи.


Приложение: подходящи за търговски и индустриални сгради, за вграждане във вентилационни и климатични инсталации.

 

 

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Канална система - Правоъгълна - PKS

Система PКS е предназначена за изграждане на самостоятелни приточни и/или смукателни инсталации с дебит - от 500m³/h до 9000m³/h.

Системата не е подходяща за транспортиране на взривоопасни и агресивни газове.

Приложение: подходящи за търговски и индустриални сгради.

 Преглед Преглед PDF Свали PDF

Канална система - Кръгла - KKS

Система ККS е предназначена за изграждане на самостоятелни приточни и/или смукателни инсталации с малък дебит - от 100m³/h до 2500m³/h.

Системата не е подходяща за транспортиране на взривоопасни и агресивни газове.

Приложение: подходящи за търговски и индустриални сгради.

 Преглед Преглед PDF Свали PDF