Инструменти

Програма за изчисляване на рекуперативни пластинчати топлообменници

Програма за изчисляване на пластинчати топлообменници с ефективност до 90%


Програма за изчисляване на енерговъзстановяващи блокове


Основни принципи на вентилацията

Програма за избор на вентилатори Soler & Palau Easyvent