Начало / Програма за изчисляване на пластинчати топлооменници с ефективност до 90%

REC-HiE 3/1800
1000 - 2500 V m3/h (max)

>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<

Входни Данни


Типоразмер на топлообменника
Атмосферно налягане, mmHg
Стандартен дебит на входящия въздух, m3/h Стандартен дебит на изходящия въздух, m3/h
Температура на входящия въздух, oC Температура на изходящия въздух, oC
Влажност на пресния въздух Влажност на изхвърления въздух