Входни Данни

Стандартен дебит на входящия въздух, m3/h
Стандартен дебит на изходящия въздух, m3/h
Температура на входящия въздух, oC
Температура на изходящия въздух, oC
Атмосферно налягане, mmHg
Влажност на пресния въздух
Влажност на изхвърления въздух
Филтър G4 Да
By pass Да Не
Филтър F7 Да Не
Отоплителна секция Да Не

EVB-AL-60

3800 - 6000 m3/h