>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Начало / Новини

Актуално

Официално бе открит новия завод на OSRAM край Пловдив, оборудван с хигиенни климатични и вентилационни камери TANGRA AHU HYG

24.10.2017

В новият завод на OSRAM, фирма ТАНГРА достави, инсталира и пусна в експлоатация 17 броя хигиенни климатични и вентилационни камери TANGRA AHU HYG. Обработваният дебит на въздуха от камерите е ≈ 300 000 м3/ч., а в различните системи възстановената енергия от рекуперация/регенерация достига до 85.4% (EN 308). Всичките доставени и инсталирани камери са със сертификат VDI 6022
повече »

Извършените промени в дружеството - ТАНГРА - АВ ООД

23.10.2017

Във връзка с извършените промени в дружеството, постъпили запитвания и за да се избегнат всякакви недоразумения, бих искал да ви информирам за следното:
повече »

Неработен ден - 13.10.2017г.

11.10.2017

На 13.10.2017г. Търговски отдел на фирма "ТАНГРА - АВ" ООД в гр. София няма да работи. Планирана е инвентаризация, поради което продажби, доставки и предаване на стоки няма да се осъщестява.
повече »

Фирма ТАНГРА навърши 28 години

16.08.2017

Фирма ТАНГРА - АВ ООД навърши 28 години от възстановяването си!
повече »

Тръжна процедура за Софтуер за развитие и укрепване на управленския капацитет във фирма „Тангра-АВ” ООД

14.07.2017

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на софтуер за развитие и укрепване на управленския капацитет във фирма „Тангра-АВ” ООД
повече »

Тръжна процедура за Предоставяне на услуги за развитие и укрепване на управленския капацитет във фирма „Тангра-АВ” ООД

14.07.2017

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет „ Предоставяне на услуги за развитие и укрепване на управленския капацитет във фирма „Тангра-АВ” ООД по следните обособени позиции:
повече »

Топловъздушните отоплителните и охладителни апарати „TANGRA VA - V/H” получиха сертификат TUV Rheinland

10.03.2017

Топловъздушните отоплителните и охладителни апарати „TANGRA VA - V/H” получиха сертификат TUV Rheinland
повече »

ТАНГРА представя нови по-ниски цени на гъвкавите въздуховоди AFS Flexible

08.03.2017

Гъвкавите въздуховоди AFS флексибъл са предназначени за транспортиране на въздух в системите за вентилация, отопление и климатизация. Флексибълът предоставя възможност за лесен монтаж и са изключително здрави. Висококачествените гъвкави въздуховоди и аксесоарите за тях са сертифицирани съгласно действащите европейски норми и стандарти.
повече »

Тангра-АВ ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ

06.03.2017

„Тангра-АВ” ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0209-C01 „Развитие и укрепване на управленския капацитет във фирма „Тангра-АВ” ООД”
повече »

Nederman Пролет България 2017

22.02.2017

Увеличаване на рентабилността и подобряване условията на труд в същото време
повече »

Търсене