>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Начало / Актуално / Тръжна процедура за Софтуер за развитие и укрепване на управленския капацитет във фирма „Тангра-АВ” ООД

Тръжна процедура за Софтуер за развитие и укрепване на управленския капацитет във фирма „Тангра-АВ” ООД

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет:  

Доставка и въвеждане в екплоатация на софтуер за развитие и укрепване на управленския капацитет
във фирма „Тангра-АВ” ООД, както следва:

 

 - Специализирано софтуерно приложение за Eurovent сертификация на рекуператори - 1 брой;

 

- Специализирано софтуерно приложение за Eurovent сертификация на климатични камери - 1 брой;

 

< Линк за сваляне на тръжната документация: тук >