>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Начало / Актуално / Тръжна процедура за Предоставяне на услуги за развитие и укрепване на управленския капацитет във фирма „Тангра-АВ” ООД

Тръжна процедура за Предоставяне на услуги за развитие и укрепване на управленския капацитет във фирма „Тангра-АВ” ООД

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет

„ Предоставяне на услуги за развитие и укрепване на управленския капацитет
във фирма „Тангра-АВ” ООД по следните обособени позиции:

 

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Въвеждане на система за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2015

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Сертифициране на система за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2015

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3:

1. Разработване и въвеждане на процедури за постигане на съответствие на продукти (рекуператори) с международни стандарти;

2. Разработване и въвеждане на процедури за постигане на съответствие на продукти (климатични камери) с международни стандарти;

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4:

1. Лабораторно тестване на съответствието на рекуператори;

2. Лабораторно тестване на съответствието на климатични камери;

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Услуги по Eurovent доброволна сертификация за съответствие на продукти "рекуператори"

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Услуги по Eurovent доброволна сертификация за съответствие на продукти "климатични камери"

< Линк за сваляне на тръжната документация: тук >