>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Начало / Актуално / КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ - ХИГИЕННО ИЗПЪЛНЕНИЕ - TANGRA AHU – HYG

КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ - ХИГИЕННО ИЗПЪЛНЕНИЕ - TANGRA AHU – HYG

КЛИМАТИЧНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ КАМЕРИ - ХИГИЕННО ИЗПЪЛНЕНИЕ - TANGRA  AHU – HYG

изработени съгласно VDI 6022, VDI 3803 и DIN EN 1946-4.

Въздухът е здраве! Въздухът е живот!

Качеството на въздуха може да  бъде от голямо значение за нашето здраве.  Чистотата и подходящият микроклимат  имат решаваща роля при болнично  лечение на пациенти и по отношение  предпазването на лекуващия персонал.

Системите за обработка на въздуха са бариера, възпрепядстваща постъпването на микроорганизми в работната среда, като в същото време осигуряват контрол на температурата и влажността на въздуха. Системите са  изцяло автоматизирани, като позволяват и дистанционно управление.

Хигиената и чистотата на въздуха се регламентират от стандарти  VDI 6022, VDI 3803, DIN EN 1946-4.

Фирма ТАНГРА има богат опит в проектирането на климатични и  вентилационни системи. Разполага със собствена производствена база, специализирана лаборатория,  проектантско-конструктурско бюро и добре обучени специалисти в областта на разработване, проектиране, производство и монтаж на климатични и вентилационни съоръжения.

Камерите TANGRA AHU-HYG са предназначени за работа в чиста и взривобезопасна среда. Намират приложение  във вентилационни и климатични инсталации за чисти стаи (например: операционни, реанимации), както и в специфични производства като производство на информационни оптични носители и електронни компоненти, фармацевтика, хранителновкусова промишленост.

Хигиенните климатични камери TANGRA AHU-HYG са сертифицирани от TÜV Rheinland, съгласно стандартите VDI 6022, VDI 3803 и DIN 1946-4 за хигенни норми, както и DIN 1886, EN 13779 и EN13053 за климатични и вентилационни камери.

За да свалите брошурата, моля натиснете тук: "Климатични и вентилационни камери - хигенно изпълнение - TANGRA AHU-HYG"