>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Начало / Актуално / КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ С ВГРАДЕНА ТЕРМОПОМПА - TANGRA AHU – DEX

КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ С ВГРАДЕНА ТЕРМОПОМПА - TANGRA AHU – DEX

климатична камера с директно изпарение TANGRA AHU-DEX

Климатични камери с вграден термопомпен модул
на директно изпарение

TANGRA AHU - DEX
 
Микроклиматът в сградите е безспорно един от най-важните фактори за комфорта на обитателите им. В помещения с висока относителна влажност, като закрити плувни басейни и СПА комплекси, поддържането на подходяща температура и своевременното отвеждане на влагата са от голямо значение. Ролята на климатичните и вентилационни системи е да осигурят не само комфорт, но и в същото време да предотвратят кондензацията по вътрешните
повърхности през зимния сезон, като по този начин се запазва строителната
конструкция и обзавеждането за по-дълъг период от време.
 
Традиционно, системите за вентилация и климатизация на закрити басейни изискват повече енергия. Топлообменникът на директно изпарение прави съоръженията компактни и в същото време независими от допълнителен енергоизточник. 
 
Фирма ТАНГРА има богат опит в проектирането на климатични и вентилационни системи. Разполага със собствена производствена база, специализирана лаборатория, проектантско-конструктурско бюро и добре обучени специалисти в областта на разработване, проектиране, производство и монтаж на климатични и
вентилационни съоръжения.
 
Камерите TANGRA AHU-DEX са предназначени за работа в чиста и взривобезопасна среда. Намират приложение във вентилационни и климатични инсталации за търговски и бизнес сгради, закрити спортни плувни басейни, термални и минерални бани, частни закрити басейни, спа комплекси и санаториуми.

 
Камерите се изработват на модулен принцип, което позволява лесното им сглобяване, монтаж и демонтаж.
Продуктовата гама обхваща четири типоразмера от 2500 до 12000 м3/ч, при свободен напор до 500Pa.
 
Предимства
- Високоефективно двустепенно възстановяване на отпадната топлина на отработения въздух.
- Възможност за избор на два вида топлообменни апарати с ефективност от 35% до 65%.
- Термопомпен модул с променлив капацитет на компресора от 10% до 100% - Copeland Scroll Digital.
- Ефективност по-висока от 90%.
- IE2 и IE3 вентилатори с ЕС двигатели и честотно управление за ниска консумация на енергия.
- All in 1 - Компактно и лесно за транспорт и монтаж съоръжение, като всичките модули се присъединяват посредством бързи връзки.
- Лесно и прецизно управление, чрез програмируем контролер.
 
За да свалите каталог на климатичните камери с директно изпарение TANGRA AHU - DEX, моля натиснете "тук"