>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Home / News / ТАНГРА пусна нов сайт за локална екстракция NEDERMAN - изцяло на български език!

ТАНГРА пусна нов сайт за локална екстракция NEDERMAN - изцяло на български език!


 Екипът на фирма "ТАНГРА" подготви и пусна уеб сайт за локалната екстракция NEDERMAN, който е изцяло на български език - nederman.tangra.bg

 

Недерман са сведовен лидер в доставката и разработването на продукти и решения за филтрацията, обработката на промишлен въздух и управление на ресурсите и локална екстракция на дим и газове. От 2005 год. НЕДЕРМАН се представлява в България от фирма „ТАНГРА”. Екипа на компанията е висококвалифициран и е преминал всички обучения на NEDERMAN, включително за работа с взривоопасни прахове и тяхната филтрация.


От 2005 год. НЕДЕРМАН се представлява в България от фирма „ТАНГРА”. Екипа на компанията е висококвалифициран и е преминал всички обучения на NEDERMAN, включително за работа с взривоопасни прахове и тяхната филтрация.

Всички решения на NEDERMAN съчетават грижа за околната среда и за здравето на служителите в компаниите, чрез подобряване на ефективността на работа в производството. Това прави продуктите на компанията, както екологични, така също и ефективни и икономически целесъобразни. Във визията на концерна са комбинирани тези три понятия под общото име: еко-ефективност.
Екипът на фирма „ТАНГРА” предлагат пълният обхват от решния на Nederman от етапа на предпроектното проучване, през разработката на системите, инсталирането, поддръжката, обучението и рециклирането им.
В сайта можете да откриете цялостни решения за:
    Автмобилните сервизи, пожарни и депа за обществен транспорт
    Металообработваща промишленост
    Екстракция и филтрация на дим от заваряване
    Улавяне и филтриране на маслени мъгли
    Улавяне и филтриране на прах в това число експлозивен такъв.
    Щадящо почистване
    Рециклиране на отпадни продукти
И още много други


Напълно безплатни за сваляне от специализираната интернет страница са техническите каталози на компанията на английски език, както и на руски език.
Освен пълната информация за продуктите на НЕДЕРМАН, тук ще можете да откриете и информация за концерна, както и новини свързани с техниката и развитието на компанията.
От сайта nederman.tangra.bg , можете да ползвате и безплатните софтуери за избор на макари за автосервизи или екстрактори на дим от заваряване.

За повече информация и помощ в избор на техническите решения, моля да се обръщате към екипа на фирма „ТАНГРА”:

-    инж. Юри Чернас
Продуктов мениджър Nederman
Chernas@tangra.bg
0885 261 789

-    Търговски отдел „ТАНГРА София”
Sales@tangra.bg
0884 407 117