>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Home / News / Видео на джет вентилаторите за гаражи S&P Jet fans

Видео на джет вентилаторите за гаражи S&P Jet fans

Серията S&P Jet вентилатори са противодимни вентилатори за извеждане на дим и изгорели газове от паркинги, подземни гаражи и тунели. Принудителната вентилация в подземните гаражи и тунели е задължителна, така отделяните от автомобилите вредни газове се изхвърлят навън. Това е част от задължителните мерки за добра пожарна безопасност, както и за възпрепятстване образуването на взривоопасни и лесно възпламеними газове. Тези вентилатори дават възможност и да се запазят чисти от димни газове и топлина евакуационните изходи от подземните гаражи и тунели.

 

Soler & Palau Ventilation Group са един от най-големите специализирани производители на вентилатори за бита и индустрията и имат повече от 65 години опит. От 2008 година произвеждат вентилатори за гаражи, подземни паркинги, тунели и метро-тунели - S&P Jet fans. Опитът и множеството изградени вентилационни системи от този тип, дава възможност на екипа на фирмата да предложи решение за всеки тунел, гараж или подземен паркинг. Soler & Palau Ventilation Group предоставят безплатна симулация на разположението на вентилаторите и движението на въздуха в затворени гаражи и тунели.

 


Вентилаторите от серията THJT (Jet вентилатори) са с:
Реверсивни двигатели
Вградени шумозаглушители
Висок клас на защита (IP 55). При поръчка може да се достави IP65.
Клас на изолация H при F400 и F300. Клас на изолация F при F200