>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Home / News / Тръжна процедура “Доставка и въвеждане в експлоатация на софтуер за развитие и укрепване на управлен

Тръжна процедура “Доставка и въвеждане в експлоатация на софтуер за развитие и укрепване на управлен

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет: 

“Доставка и въвеждане в експлоатация на софтуер за развитие и укрепване на управленския капацитет във фирма „Тангра-АВ” ООД, както следва:

 - Специализирано софтуерно приложение за Eurovent сертификация на рекуператори - 1 брой;

 

- Специализирано софтуерно приложение за Eurovent сертификация на климатични камери - 1 брой;

< Линк за сваляне на тръжната документация: тук >