>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Home / News / Нова брошура на въздушните дестратифициращи вентилатори Eliturbo

Нова брошура на въздушните дестратифициращи вентилатори Eliturbo


Въздушен миксер дестратификатор Eliturbo

ВЪЗДУШНИ МИКСЕРИ И ДЕСТРАТИФИЦИРАЩИ ВЕНТИЛАТОРИ

 

Eliturbo е единственият дестратифициращ вентилатор, способен значително да намали енергийните разходи чрез равномерно разпределение на въздуха и влажността в помещения с голям обем, като промишлени сгради и производства, спортни зали, земеделски, селскостопански и зоологически сгради.