>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Home / News / Електростатични утаителни филтърни системи TANGRA TESPi

Електростатични утаителни филтърни системи TANGRA TESPi

Маслените пари, миризми и дим от професионалните кухни са все по-голямо притеснение за собствениците и инвеститорите на съществуващи и новоизгражданите ресторанти и заведения за хранене. От съществено значение е да се прилагат подходящи решения за контрол и минимизиране на тези вредности от инталациите, за да се гарантира безопастност и съответствие с европейските норми и правила. Решенията за намаляване маслените пари не само спомагат за опазване на околната среда от неприятни емисии, но също така те непозволяват натрупване на мазнини във въздуховодната мрежа, което може да доведе до риск от пожар. 

Кухненските вентилационни системи TANGRA TESPi се състоят от различни модулни решения за контрол на мазнините, дима и миризмите от аспирационните системи. Въздуха преминава през успоредните пластини на филтърнтата клетка и там се утаяват маслените пари и вредности.