>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Home / News / Цялостни решения за екстракция на автомобилни газове

Цялостни решения за екстракция на автомобилни газове

Емисиите на отработени газове от двигателя могат да достигнат токсични нива в затворена сграда. Въпреки че превозните средства се движат само за кратки моменти на закрито, въглеродният оксид е без мирис (отработените газове на автомобила) и се натрупва в сградата.

 

Без контрол и отстраняване на изгорелите газове на автомобила, те могат да доведат до заболяване на работника, по-тежка поддръжка на съоръженията в сервиза и повреда на чувствителната електроника на диагностично и обслужващо оборудване в сервиза.

 

Nederman предлага цялостни решения за вашите специфични нужди – разработване и проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение и обслужване.

Тези решения осигуряват подобрени условия на труд, чисто и по-привлекателно работно място, на което е лесно да се работи. Това означава, че могат да се изпълняват повече задачи по обслужване и екипите обслужващи автомобили или камиони да бъдат по-здрави.

 

Nederman предлага цялостни решения за отделни засмукващи маркучи и дюзи за вашите специфични изисквания за отстраняване на отработените газове на автомобила.

 

Решенията на NEDERMAN ще Ви помогнат:

  • Да предотвратите рисковете за здравето и да имате едно по-здравословно място за работа

  • Да спазвате законите и разпоредбите за Здравословни и Безопасни Условия на Труд (ЗБУТ)

  • Да поддържате работното си място чисто и подредено

  • Да увеличете производителността и да обслужвате повече превозни средства 

 

За да свалите брошурата, моля натиснете "тук"