>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Начало / За Нас

ТАНГРА – АВ ООД е семейна компания, специализирана в областта на вентилационната, климатичната и отоплителна техника. Фирмата е възстановена през 1989г. от инж. Юлий Армянов, като наследник на дружеството на неговия баща, „ТАНГРА – Лазар Армянов” съществувало пред Втората световна война.

Днес, ТАНГРА разполага с проектанскто-конструкторсо бюро, производствени предприятия с обща разгъната площ от 5000 кв. м., търговски центърове в София, Варна и Бургас, монтажни и сервизни екипи, ОВК Академия и аеродинамична лаборатория. 
Управлението на компанията следва непрестанния стремеж за усъвършенстване и производство на все по-високо-ефективни продукти и изпълнение на цялостни проекти, създаване на иновации, и не на последно място изпълнение на най-високо качество.
Ние вярваме, че нашите клиенти са нашата най-добра реклама!
инж. Юлий Армянов

Проектиране:
Добре обучени специалисти са ангажирани с разработването и управлението на ОВК проекти. Постоянните обучения и опреснителни курсове позволяват на екипа на фирмата да отговори на всички предизвикателства в сферата на проектирането, предлагайки енергоефективни и икономически изгодни решения. Всички проекти са в съответствие с действащите Европейски директиви и норми. ОВК проекти в 3D Revit може да бъде изработен при предварително изискване от страна на инвеститора.

Разработване на пълна проектна документация, подготовка на КСС (количествено-стойностна сметка) за проектен бюджет. Представяне на на ОВК системите в зимен и летен, дневен и нощен режим. Съобразяване на избираното оборудване с необходимите сертификати и енергийната ефективност на сградата. Съгласуване на всички специалности, за да се избегнат проблеми при изпълнение на обекта.

Производство:

В ТАНГРА, ценим високото качество в производството и енергийно ефективните решения. Комбинацията от най-модерно производствено оборудване и опитни професионалисти осигурява отлично качество, къси срокове за производство и прецизност. Нашите производствени предприятия са с обща застроена площ от 5000 кв. м притежават специализирано индустриално оборудване за производството на:
- Климатични и вентилационни камери
- Енерговъзстановяващи блокове
- Рекуператори “въздух-въздух”
- Пелетни котли и оборудване за отопление
- Вентилатори и вентилационно оборудване
- Вентилационни елементи и въздуховодни мрежи
- Вентилационни решетки и дифузори

Монтаж и цялостно изпълнение на обекти:

Компанията има специализиран отдел за монтаж на вентилационни, климатични и отоплителни системи, както и за управление и автоматика.
Екипът на ТАНГРА се грижи за организиране на доставките и елементите, изпълнение на строително-монтажните дейности, съгласно създадения график за изпълнение на обекта, осигурява тестове и проби на инсталациите, подпомага интегрирането на ОВК системите към сградната автоматизация (BMS), извършва пуск и настройка след приключване на всички строителни дейности и предава проектни екзекутиви.

Сервиз и поддръжка:
Фирма „ТАНГРА” предлага гаранционно и извънгаранционно обслужване, сервиз и поддръжка на вентилационни, климатични и отоплителни системи, както и на системи за локална екстракция. Сервизните екипи на фирмата са фокусирани върху поддръжката на надеждността на ОВК инсталлациите. Нашите опитни специалисти са на разположение 24/7. Те провеждат периодични проверки и профилактика на оборудването, с което удължават живота на инсталациите.

Търговска листа:

Фирма ТАНГРА е оторизиран представител за територията на Р България на:
-    Soler & Palau Ventilation Group – Битови и промишлени вентилатори
-    JohnsonControls HITACHI – Климатична техника
-    YANMAR Energy Systems – Газови термопомпи и микро ко-генерация
-    AFS – Гъвкави въздуховоди
-    Roen Est – Топлообменни апарати вода-въдух
-    Nederman – Локална екстракция
-    Eliturbo – Въздушни стратификатори
-    Grundfos – Циркулационни помпи
-    Trion – Електростатични филтри

ТАНГРА ОВК Академия

На база годините опит и непрестанното желание за усъвършенстване, екипът на фирма ТАНГРА създаде собствена ОВК Академия. Нови продукти и индивидуални решения, технически детайли и подновяване на сертификати за работа, промени в нормативната уредба, усъвършенстване на знания и способности са част от целите и идеите за представяне в академията. „ТАНГРА ОВК Академия” има за цел обучава и повишава квалификацията на служителите на фирмата, но също така подготвя и предлага ОВК курсове за инсталатори на оборудване, инженери, търговци, проджект-мениджъри, строители и архитекти.

Специализирани семинари за:

•    Инженери ОВК
•    Инсталатори на климатична техника
•    Инсталатори на пелетни котли TANGRA
•    Инсталатори на климатични камери с DX секция
•    Управления и системи за контрол
•    Търговски ОВК обучения
•    Продуктови обучения

Научавайки повече – ставаме по-добри в работата си, в живота си и в това което създаваме!

Качество:
Във всички дейности на фирмата е изградена система за контрол на качеството ISO 9001 и в процес на внедряване на система за управление на околната среда ISO 14001. В допълнение на тези системи, мениджмънта на компанията е изградил постоянна политика за повишаване на качеството на продуктите и услугите, за да задоволи всички нужди на своите клиенти и техните биснес процеси.
 

Кратко представяне на дружеството  - TANGRA.pdf