>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Начало / Основни принципи на вентилацията

Въздухът, който дишаме е жизнено важен!

Човек може да живее без храна 3 седмици, без вода – 3 дни, без въздух – 3 минути!

Хората в индустриализираните страни прекарват между 70 и 90% от живота си в затворени помещения. Модерните сгради и строителни системи не позволяват естествено проветрение. Човешкото здраве и трудоспособността на човек са силно свързани с качеството на въздуха, който диша. Децата се нуждаят от чист въздух, дори повече от нас - чистият въздух спомага за избягване на заболявания, астма и алергии.

Всички тези предпоставки, водят до извода, че е необходимо да се изградят системи за принудителна вентилация в сградите, в които живеем, работим, учим и прекарваме по-голямата част от живота си.

От създаването си преди 22 години, "ТАНГРА" се занимава с изследване на качеството на въздуха, изследване на разходите за вентилация и производство на съоръжения за икономия на енергията при вентилиране, затопляне и охлаждане на въздуха.

1. Вентилация:

Не всички помещения се нуждаят от една и съща вентилация. Нейния тип зависи от предназначението на помещението, броя на хората в него, както и от това отделят ли се някакви вредности във въздуха. По долу ви предлагаме набор от по-съществените параметри за определяне на необходимия въздух за помещенията в зависимост от тяхното предназначение:

1.Кратността на въздухообмен представлява количеството отработен въздух, което трябва да се замени с пресен въздух за един час.  Кратността е функция на обема на помещението...
 

Индустриални помещения:

Кратност на
въздухообмен за час:

Индустриални производства 3 - 6
Леярни заводи 20 - 30
Перални 15 - 30
Машинни помещения 20 - 30
Производствени халета 8 - 10
Производствени помещения с пещи 30 - 60
Стругарски цехове 5 - 10
Бояджиини помещения 30 - 60
Заваръчни производства 15 - 30
Химическо чистене 20 - 30

 

Обслужващи помещения:

Кратност на
въздухообмен за час:

Учебни стаи 2 - 4
Банкови офиси и банкови сгради 3 - 4
Кафенета, барове 10 - 12
Библиотеки 3 - 5
Кино, Театър 10 - 15
Обществени кухни 15 - 30
Столоови помещения 5 - 10
Звукозаписни студия 10 - 12
Гаражи 6 - 8
Фитнес зали 6 - 12
Фоаета и входни зали 3 - 5
Болници 4 - 6
Обществени тоалетни 8 - 15
Печатници 15 - 30
Офиси 4 - 8
Пекарни 20 - 30
Ресторанти 5 - 10
Танцови зали 6 - 8
Конферентни зали 8 - 12
Фризьорски салони 10 - 15

Тези стойности са само примерни и при никакви обстоятелства не заменят установените по закон стойности. Те служат за ориентировъчни данни при избор на вентилационни съоръжения в съответствие с индивидуалните потребности на потребителите.