>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Начало / Продукти / Вентилационни елементи / Топлообменни апарати

Топлообменни апарати

plate heat exchanger• Описание
o Топлообменниците са предназначени за повторно използуване (възстановяване) на топлината или студа на изходящия (отработен) въздух или газове от вентилационни, климатични, сушилни и технологични системи.
o Работят с въздух и газове с температура от -20С до +90С и максимално диференциално налягане между двата потока 1000 Pa. 
o Топлообменниците не са подходящи за агресивни, пожаро- и взривоопасни смеси.
• Модели
o REC AL – топлообменик с алуминиеви ламели
o REC PP – модулен топлообменик с профилирани полипропиленови ламели
• Конструкция
o Топлообменниците представляват пакети от успоредни ламели, разположени кръстосано една спрямо друга, което осигурява протичането на двата въздушни потока без смесване. Пакетите от ламели са вградени в корпуси, които са съставени от капаци от поцинкована ламарина, свързани чрез алуминиеви профили за модел REC AL и ъглови профили от поцинкована ламарина за модел REC PP.
o За предпазване от замърсяване задължително се монтират филтри на входа по двата потока.
o При условия, допускащи кондензация, е необходимо да се осигури наклон не по-малък от 3% попътно по посока на движение на въздуха и кондезна вана с воден сифон.
o При опасност от замръзване на потока с кондензация, е необходимо да се осигури автоматичен байпас по студения поток
• Опции - след индивидуално запитване и консултация в офисите на фирма Тангра-АВ.
o Въздушни филтри на входа по пресен и отработен въздух тип  – раздел 02-03:
o Байпас на топлообменника по пресен въздух - PGR-BS сдвоена жалузийна решетка с едно управление (ръчно или автоматично) – раздел 02-09
o Елементи на управление и КиП и А: Пресостати замърсен филтър и опасност от замръзване на рекуператор по отработен въздух.
• Монтаж
Топлообменниците се вграждат във вентилационни блокове и климатични камери. Възможно и самостоятелно вграждане в правоъгална въздуховодна мрежа с присъединителни размери (B-40)/(H-40) или окомплектоването им четеристранно с фланци от поцинкована ламарина.
 

Приложения