>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Начало / Продукти / Вентилационни елементи / Канална система - Кръгла - KKS

Канална система - Кръгла - KKS

крагла канална системаСистема ККS е предназначена за изграждане на самостоятелни приточни и/или смукателни инсталации с малък дебит - от 100m³/h до 2500m³/h.
Окомплектова се с 3 типа кръгли канални вентилатори: VENT, TD или TD Silent, произведени от „Soler&Palau”- Испания.
Изградена е от вентилационни елементи за директно свързване със стандартни кръгли въздуховоди или посредством флексибълни връзки и скоби.

Системата не е подходяща за транспортиране на взривоопасни и агресивни газове

 ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА:
1.    Вентилационни решетки за външен монтаж VGR / NJR - раздел 01.12
2.    Възвратна клапа BDD - Аксесоари
3.    Въздушен филтър - AFR-V (G3) - раздел 02.03
4.    Мека връзка - Аксесоари
5.    Канален вентилатор „Soler&Palau”- Испания
•    5.1 VENT
•    5.2 TD-MIXVENT
•    5.3 TD SILENT
6.    Шумозаглушител
•    6.1 Шумозаглушител кулисен DSA - раздел 02.01
•    6.2 Шумозаглушител тръбен TSA-R - раздел 02.02
7.    Топлообменник „вода-въздух” – СОТ / СОХ - раздел 02.05
•    Qот.=6÷34kW ; T=80/60°C
•    Qохл.=4÷25kW ; Т=7/12°C
8.    Електрически канален нагревател – ЕК-N  (Nел.=6÷48kW) - раздел 02.06
9.    Преходи от правоъгилно към кръгло сечение - Аксесоари
 

Приложения