>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Начало / Продукти / Високоефективна енергоспестяваща вентилация TANGRA EVB HiE / Високоефективна Енерговъзстановяваща Вентилация TANGRA EVB 04 HiE - EVB 42 HiE

Високоефективна Енерговъзстановяваща Вентилация TANGRA EVB 04 HiE - EVB 42 HiE

Новата гама

"Високоефективна Енергоспестяваща Вентилация TANGRA EVB HiE"  

 

- Продуктовата гама обхваща дебит от 150м3/ч. до 4400м3/ч. и

ефективност - 85%. 

- Съоръженията могат да бъдат изпълнени както моноблок, така и от отделни модули, което облекчава монтажа на големите типоразмери.

- Цялата гама се изработва с възможност за хоризонтален и вертикален монтаж. 

Продуктова гама на високоефективни енерговъзстановяващи блокове ТАНГРА

 

 

Възстановяването на енергия от вентилационните системи е изключително важно и печелившо капиталовложение. В новия каталог е поместено сравнение между различни системи за спестяване на енергия за период на експлоатация от 10 години. Срокът на откупуване на такава система варира между 1 и 3 години, а през останалите между 7 и 9 години, Вие спестявате между 50 и 80% от необходимата Ви енергия за затопляне или охлаждане. Освен тази графика, в каталога са представени изчисления за годишното разпределение на енергийни разходи във вентилационна система (на стр. 13). Там много ясно се вижда спестяването от високоефективния рекуперативен блок TANGRA EVB HiE. 

 

Енергоспестяване във вентилационните системи ТАНГРА ЕВБ

Приложения