Начало / Програма

REC - AL 600/5 - 030 | REC - AL 600/4 - 030 3000 V m3/h (max)

>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<

Входни Данни


Типоразмер на топлообменника
Атмосферно налягане, mmHg
Стандартен дебит на входящия въздух, m3/h Стандартен дебит на изходящия въздух, m3/h
Температура на входящия въздух, oC Температура на изходящия въздух, oC
Влажност на пресния въздух Влажност на изхвърления въздух

Програма за изчисляване на рекуперативни пластинчати топлообменници