>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Начало / За Tангра / Сертификати

Сертификати

Удостоверение за членство в Камарата на Строителите в България

Удостоверение от Камарата на Строителите в България (Първа група, от първа до пета категория)

Удостоверение от Камарата на Строителите в България (Пета група)

Сертификат ISO 9001 – TUV Rheinland

Сертификат за правоспособност – Българска Браншова Камара Машиностроене

Сертификат от Германо-Българската Индустриално-търговска камара

Сертификат за членство КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България)

Сертификат за серия климатични и вентилационни камери TUV Rheinland

Сертификат за хигиенни климатични и вентилационни камери TUV Rheinland

Сертификат за въздухоотоплителни апарати TUV Rheinland

Сертификат за Запазена търговска марка на територията на Европейският съюз